Egnsarkivets Årsskrifter


Årsskrifterne er sat ind som billeder, kan med en langsom forbindelse være lidt længe om sideskift
Man kan da i stedet besøge denne side:  http://www.vrask.dk/Egnsarkivet/
 som er tekst, der hentes lidt hurtigere.


1989 2. Årgang - Hørning

Forord
Fra kromødet den 3. november 1988 v. Bent Meyer                   Oldtidssager i Blegind v. Arne Schøler                                           
Fra arkiverne v. Peter Friis Kristiansen                                          
Kroen i Hørning v. Bent Meyer                                                   
Bybranden i Hørning v. Bent Meyer                                            
Agerskov (Bassegården) v. Thorvald Pedersen                           
Hvidkilde v. Thorvald Pedersen                                                  
Omkring den gamle rådhusplads i Hørning v. Arne Hansen          
Fra Kollens Mølle
Annoncer fra Hørning                                                                            Bestyrelsen for Egnsarkivet                                                                      
1990 3. Årgang - Blegind                                                             

Forord
Blegind Kirke v. Bent Meyer                                                        Blegind Forsamlingshus                                                                
Aldrup Mølle
Præstegården i Blegind                                                                
Petit-stof fra Blegind                                                                  
Blade fra sognefogeds dagbog v. Ingvar Jensen                          
Viggo Leth                                                                                
Borgbjerg Slægten                                                                     
Aftægtskontrakt v. Peter Friis Kristiansen                                  
I Blegind v. Johannes Grønborg                                                 
Blegind Telefoncentral 1921                                                      
Glade amatører v. Else Rasmussen                                            
Bestyrrelsen
1991 4. Årgang - Stationsbyen

Lokalhistorisk materiale -hvad er det?
Handel og Vandel i stationsbyen v. Bent Meyer                               
Mejeriet »Engesholm«                                                                     
Gamle bogstavformer                                                                    
Fin herremand i Venge & Hårbybønderne søger »forlindring«         
Karens Mølle                                                                                
Tiderne skifter                                                                               
Stenbænken v. Bodil Sørensen                                                      
Fregerslev                                                                                     
Praktiske oplysninger
1992 5. Årgang - Mesing

Forord
Mesing                                                                                            
Mesing kirke                                                                                      
Mesing skole v. Karen Inger Rasmussen                                             
Mesingjens v. Bent Meyer                                                                  
Fragtkørsel for 50-55 år siden v. Michael Sørensen                           
Tysk besættelse af Danmark                                                             
Mesing Sogn
Vægteren i Mesing af Ansgar Andersen                                          
Aarhuus Amtstidende 18.9.1936 v. Ingvar Jensen                             
Amtsråd.., Fattigvæsen.., Krigen.., Leverancer.., Efter krigen 1848,
Det private initiativ. Kilde: Halvor Bundgaard 1959                           
Regnskab for Mjesing Skole 1902                                                    
Mesing forsamlingshus-protokoluddrag      
Praktiske oplysninger                                       
1993 6. Årgang - Dørup - Adslev

Egnsarkivet 1973 - 1993
Dørup - Adslev                                                                          
Dørup
Adslev
Adslevslægten                                                                                  
Adslev kirke v. Bent Meyer                                                             
Adslev Brugs                                                                                   
Adslev skole                                                                                    
Borup- den forsvundne landsby                                                        
Om afholdsbevægelsen v. Peter Friis Kristiansen                              
Fastelavnssoldater v. Bodil Sørensen                                                
Arkivarens beretning v. Thomas Staal              
Støtteforeningen                                 
1994 7. årgang - Hårby

Året i Støtteforeningen
Hårby - indledning                                                                               
En Hårbydrengs oplevelser under besættelsen v. J.H. Nielsen               
To piger beretter v. Inger & Marie                                                     
Byvandring og borgermøde .                                                              
En byvandring v. Bodil Sørensen                                                        
»To store Gaarde i Haarby nedbrændt...                                            
»Arbejdstabel« 26
Styrelsen for Egnsarkivet
1995 8. Årgang - Jeksen
Forord
Løst og fast om Jeksen v. Bent Meyer                                               
Puur-Ander og puur-Karen v. Michael Sørensen                               
Jeksen skole v. Harry Plet                                                                 
Min barndom i Jeksen v. Alfred Jensen                                            
Hørning under besættelsen                                                               
»Hotel uden gæster« (Aarhuus Stiftstidende 1977)                           
Jeksen Turisthotel v. Karen Madsen  
Året i støtteforeningen/Styrrelsen for Egnsarkivet                                              
1996 9. Årgang - Bjertrup

Nyt fra støtteforeningen
Mary og Henry Andersen                                                                    
Fredning af Jeksendalen v. Ole Friis Sørensen                                     
Christian Jensen Dam                                                                          
Himmelbrev v. Peter Friis Kristiansen                                                
Rundt i Bjertrup v. Bent Meyer                                                          
Nogle kendte borgere i Bjertrup v. Bent Meyer                                  
Ankomsten og den gamle præstegaard v. P.C. Nørgård                        
Hvad kirkebøgerne kan fortælle v. Bodil Sørensen                   
Styrelsen for Egnsarkivet                 
                       
1997 10. Årgang - Veng

Forord
Egnsarkivet gennem 25 år                                                                   
Arkivarjubilæum                                                                                 
Lidt om Veng                                                                                     
Veng Kirke v. Peter Friis Kristiansen                                                
Sophiendal v. Peter Friis Kristiansen                                                 
Livet på en herregård 1876-1890 v. Karen Gjødesen                       
Barndomserindringer fra »Skovlide« v. Karen Gjødesen                    
Fra rytterbonde til selvejer v. Peter Friis Kristiansen                          
Vejnavne v. Ejo Sørensen                                                                
Arbejdsgruppen i Veng v. Peter Friis Kristiansen
Støtteforeningen/ Styrelsen for Egnsarkivet                              
1998  11. Årgang - Søballe

Forord .                                                                                              
Lidt om Husene i Søballe                                                                    
Blade af Søballe Søgårds historie                                                      
Jes Lau Jørgensen:
»Mine rødder i Søballe« — Identitet og sammenhæng  
                    
Adresse- og navneliste fra styrelsen                                                  
Arkivernes åbningstider  
                                                               
Lidt stof fra Hørning — A.K. Andersens erindringer                         
Vor usynlige historie                                                                         
Indslag fra Støtteforeningen                                                              
1999  12.  Årgang - Forsamlingshuse

Lidt af forsamlingshusenes historie                                                       
Hårby forsamlingshus                                                                         
Blegind forsamlingshus                                                                      
Mesing forsamlingshus                                                                      
Jeksen forsamlingshus                                                                       
77 årig forsamlingshus, hjemsted for rotter                                        
Styrelsen for egnsarkivet                                                                   
Støtteforeningens medlemmer
                                                          
2000   13.  Årgang - Skoler  1

Forord                                                                                                 Landsbyskolerne og deres baggrund                                                       
Lyngby statsgymnasium                                                                          
Rytterskolen                                                                                         
Skoler i Nr. Vissing                                                                              
Mesing skole                                                                                        
Adslev skole                                                                                        
Styrelsen for egnsarkivet                                                                       
Støtteforeningens medlemmer                                                                
 

Aarene  1940 - 1945 på Hørning egnen.

Udgivet i anledning af 50 - årsdagen for
Danmarks befrielse 4. maj 1945

                       af

Støtteforeningen for Egnsarkivet
                         i
             Hørning kommune
                                                                  
2002  14.  Årgang - Skoler  2

Forrord                                                                                               
Blegind Skole                                                                                     
Skolegang på Vestervej                                                                       
Jeksen Skole                                                                                     
Hårby Skole                                                                                     
Arkivernes åbningstider                                                                     
Styrrelsen for egnsarkivet                                                                   
Støtteforeningens medlemmmer        
                 
2003  15 årgang - Skoler 3

Forord
Bakkeskolen
40 år på Hørning Skole
Venge Skoledistrikt
Arkivernes  Åbningstider
Styrelsen for Egnsarkivet  - Støtteforeningens bestyrelsesedlemmer

2004  16  årgang - Skoler 4

Forord
Veng Fælleskole

Veng Fælleskoles nuværende og tidligere personale
Blegind- Hørning fællesskole - Hørning skole - Bakkeskolen
Skolegang i Hørning skole fra 1950 - 1957
Højboskolen
Opbrydning, målsætning og opdeling
Hørning ungdomsskole
Styrelsen for egnsarkivet
Støtteforeningems bestyrelsesmedlemmer
2005  17  årgang - Lidt forskelligt

Forord
Mejeriet Engesholm

Levnedsberetning
Hørning Brugsforening
Fra Veng arkivets annaler
Et lynnedslag

Træsko og Spillemand
Weston Tæppefabrik
Aage Pedersen (Karina)
Hørning, min by og egn!
Hørning Stationsvej 8
Arkivernes åbningstider/Styrelsen for Egnsarkivet

2006  18 årgang -  Lidt forskelligt

Forord
Oplevelser under besættelsen  1940
Identifikation af billede
Ka I anne forstoet?
Jordemoderhuset i Hårby
Gammel østjysk versremse
Mjesinghuset kom på museum
Skatteklage 1926 - Ansgar Andersen
Sognekommunes fødsel
Kommunesammenlægning 1962
Kommunal struktur - kort fortalt
Styrrelsesmedlemmer2007  19 årgang - Lidt forskelligt

Forord v. Kjeld Nielsen  (formand)
Fra karetmager til bilhus
Kongen og  karetmageren
En økse af historisk værdi
Forsvundme landsbyer

Tingdalen, Ravnsdal og Baldravnsknlod
Høkeren og Vognmanden
Baller og  bøller i Blegind
Omsorg og fattigvæsen
Kommunalreformen 1970
Den lange vej mod kommunalreformen
Praktiske oplysninger
2008  20 årgang -  Lidt forskelligt

Forord
Nyt fra Støtteforeningen
Da pesten hærgede

Hekseproces i Jeksen
Har du et "samler-gen"
Hvad efterlader vi til de næste generationer
Hørning Stationsby - glimt fra svundne dage
Til døden jer skiller
En landsbydegns optegnelser
Historiens spor i Veng og Mesing kommune
Egnsarkivet på ekskursion
Praktiske oplysninger
Rettelse til årsskriftet for 2007
2009 21 årgang - Jubilæumsskrift

2010 22årgang - Lidt forskeligt
2011 23 årgang - Lidt forskeligt
2012 24 årgang - Lidt forskelligt
2013 25 årgang
2014 26 årgang
2015 27 årgang

2016 28 årgang
2017 29 årgang

2018 30 årgang