Forrige side Indhold Næste side

Indhold

Side 7         Forord
Side 11      Hørning By, et historisk tilbageblik
Side 17      Hørning By i l920´erne, Byens udseende
Side 20      Byens virksomheder og deres indehavere
Side 43      Adslevvej og Kirkevej i l920'erne
Side 49      Vestervej i l920erne
Side 53      Fregerslevvej i 1920’eme
Side 58      Blegindvej i 1920’erne
Side 60     Gamle bygninger, virksomheder
                 og gårde, der er forsvundet
Side 80     Landbruget og krisen i 1920’erne og 1930’erne
Side 86     Sport, foreningsliv og forlystelser
Side 91     Tragiske dødsfald i Hørning
Side 92     Ildebranden i 1859 og andre brande i Hørning
Side 95     Personer, der satte deres præg på livet i 1920’erne
Side 97     Min skolegang 1922 — 1929
Side 100   Hørning under besættelsen 1940 — 45
Side 116   Kort over Hørning og omegn i 1950

Den forringede kvalitet af en del billedgengivelser skyldes,
at de stammer fra aviser, postkort eller ældre, beskadigede fotografier.

FORORD

I 1985 forærede min afdøde fætter Robert Kjærsgaard Jensen
mig et hæfte om Hørning i 1920erne. Oplysningerne i hæftet
stammer fra Roberts egne barndomsminder og fra samtaler,
han som barn og voksen har haft med ældre Hørning—borgere.
En del af oplysningerne stammer fra forskellige skrifter, som
Robert flittigt har studeret. Robert Kjærsgaard Jensen, der blev
født den 13.10.1912 og døde den 23.6.1987, boede i sin
barndom på Møllegården i Gammel Hørning, hvor hans
forældre Kirstine og Christian M. Jensen, havde landbrug og
møllen. Robert var slagter af uddannelse og sammen med sin
kone havde han i nogle år viktualieforretning i Ålborg. Senere
drev de en landejendom i Vedslet ved Odder. Som pensionist
 flyttede Robert tilbage til Hørning og interessen for lokalhistorie
fik ham til at indsamle oplysninger fra ældre Hørning—borgere.
I samarbejde med Egnsarkivet i Hørning fik Robert sine
oplysninger samlet i et hæfte: “Hørning i gamle dage (1920 erne).”
På grund af sygdom nåede Robert ikke at foretage den
endelige redigering af hæftet. Da jeg selv har boet i Hørning
fra 1920—195 1 og derfor har et vist kendskab til byen,
lovede jeg Robert at foretage en ajourføring og redigering af hæftet.
Ved arbejdet med denne opgave fandt jeg, at oplysningerne i
hæftet var så interessante, at teksten burde suppleres med et
billedmateriale. Gengivelserne er dels fra egne optagelser og
dels fra Egnsarkivets billedsamling.
For at få den rette baggrund ved læsningen af Roberts beretning
om Hørning i l92Oerne, har jeg forsynet bogen med et
afsnit om Hørning by før 1920, hovedsageligt med oplysninger
fra Århus Stifts årbog 1929 v. Chr. Heilskov. Endvidere er
der medtaget et afsnit om Hørning under besættelsen.
Der skal her bringes en tak til Thomas Staal og medarbejderne
på Egnsarkivet i Hørning for hjælp ved korrekturlæsning og
tilvejebringelse af billedmateriale samt en tak til, Hans Martin
Pedersen for fremstilling af tegninger til bogen.

Højbjerg, oktober 1992.

Vagn Stadil Petersen.